تبلیغات
کشتی کج ECW SMAKDAWN RAW - انواع مسابقات wwe
دوشنبه 1 تیر 1388

انواع مسابقات wwe

   نوشته شده توسط: محسن حسینی    

با سلا م خدمت دوستانی که قوانین بعضی از مسابقات را نمیدانند من سعی دارم تا جای که امکان دارد مسابقات و قوانین ان را برای شما توضیح دهم
اگر سوالی در این موارد دارید میتوانید در این تایپک از اینجاب بکنید متشکرم

 
Single Match
این مسابقه به صورت 2 نفره برگزار میشود .در این مسابقه استفاده از هر نوع وسیله ممنوع است .
اگر بازیکنان بیرون از رینگ باشند و داور تا شماره 10 شمرد و به رینگ بر نگشتند بازنده میشوند و اگر هر دو انها بیرون ماندند مسابقه Draw یا مساوی میشود
برای غلبه بر حریف باید بازیکن روی حریف بیافتد . بشیند و یا طوری که بر او غلبه کرده باشد و کمر بازیکن حریف روی زمین باشد . داور تا شماره 3 میشمارد اگر بازیکن کمر خود را از سطح زمین یا دست خود را بلند کرد بازنده نمیشود بازی ادامه پیدا میکند .به این عمل Pinfall گفته میشود
باز هم در این مسابقه راهی دیگری برای پیروزی وجود دارد که حریف را با حرکتهای کششی تسلیم کرد
که بازیکن در برابر این فن نتواند استقامت کند و دست خود را به علامت تسلیم به زمین زند.که به این روش Submission گفته میشود.
در این مسابقه اگر کس دیگری دخالت کرد بازی به نفع ان کسی که مورد هجوم قرار گرفته میشود و با رای داورها برنده میشود و همینطور اینکه اگر از عمد به داور ضربه ای ایجاد شود خود داور بازی را به نفع دیگری به پایان میرساند و این عمل را Disqualification که مخفف ان Dq است نامگذاری کرده اند

Tag team match
این مسابقه به صورتی شریکی انجام میگیرد 2 به 2 یا 3 با 3 یا 4 به 4 و یا حتی 5 به 5 نفر تشکیل میشود
در این مسابقه باید 2 نفر در رینگ با هم مسابقه دهند و شریکهایشان از بیرون منتظر بمانند تا به انها tag یا دست داده شود یعنی با هم دست میدهند یا اینکه با دست به بدن شریک خود میزند و او وارد شده و دیگری باید از رینگ بیرون رود
این مسابقات هم نباید از وسایل استفاده کرد و بیرون از رینگ داور تا شماره 10 میشمارد البته کسی که باید در رینگ حضور داشته باشد.
هر دو حریف در خارج از رینگ گوشه مخالف یکدیگر باید قرار گیرند و روش برنده شدن در این مسابقه مانند مسابقه single است.
اگر شریک خود را در حال باخت دیدند میتوانند وارد رینگ شود و برای چند ثانیه در رینگ باشند که البته با شماره داور باید برگردند.
اما همین مسابقه شیوه های مختلفی دارد
tag team tornado
این هر دو شریک در رینگ هستند و با دو شریک حریف مسابقه میدهند تمام قوانین دیگر مانند قبل است
table tag team match
این هم مثل بالا به این صورت است که هر 2 در رینگ هستند با این تفاوت که برای برنده شدن فقط باید بازیکن حریف را روی میز قرار دهند و طوری که میز شکسته شود حریف را از پا در اوردند.
6man elimination tag
این مسابقه به صورت 3 به 3 است گاهی هم بیشتر اما اگر در حالت عادی باشد یعنی از elimination استفاده نشود مانند مسابقه 2 به 2 است اما در elimanation tag هر کدام که در رینگ مسابقه میداند باختند باید رینگ را ترک کرده و به رخت کن خود بروند و شریکانشان ادامه دهند و در اخر کسانی که مانده اند برنده میشوند . مانند survior sreies که چند مدت پبش برگزار شد.

 

Triple Threat Match
این مسابقه 3 نفره برگزار میشود شریکی وجود ندارد و یک نفر در این مسابقه برنده میشود قوانین مانند قبل است و فقط اینکه هر بازیکن نباید بگزارد که حریفش از دیگری برنده شود .


Fatal 4 away
این مسابقه دقیقا مانند مسابقه 3 نفره است با این تفاوت که به جای 3 نفر 4 نفر شرکت میکنند

Handi cap match
این مسابقه را مسابقه تعادل نام گزاری کرده اند . معمولی ترین ان مسابقه 1 نفر به 2 یا بیشتر است
در این مسابقه اگر 1 به 2 یا بیشتر باشد بازیکن 1 نفره باید با همه انها مسابقه دهد بیشتر اوقات به صورت تگ تیم است یعنی بقیه بازیکنان بیرون از رینگ منتظر تگ میشوند . گاهی هم همه در رینگ میباشند.

Handi cap tag team match
این مسابقه تگ تیم است با این تفاوت که ممکن است 3 به 2 یا 4 به 2 یا 4 به 3 و غیره باشد.

Royal rumble
این مسابقه در رینگ رویال رامبل برگزار میشود یعنی سالی یک بار.
این مسابقه بین 30 مرد برگزار میشود. از شماره 1 شروع میشود و بعد از 2 دقیقه بازیکن بعدی وارد رینگ میشود تا به نفر 30 برسد پین فال یا همان شمارش 3 برای پیروزی وجود ندارد .تنها راه پیروزی این است که بازیکن حریف خود را از بالای طناب اول به بیرون بیندازد اگز بازیکن خود را کنترل کرد و پاهایش به زمین نخورد میتواند به بازی برگردد. اگر از زیر بند اول به بیرون افتاد هم میتواند برگردد و سرانجام اینکه یک نفر باید در رینگ بماند تا در رینگ رستل مانیا با قهرمان جهان مسابقه دهد برای کمربند مسابقه دهد.

3 Stage Of Hell
این مسابقه در واقع سه نوع مسابقه پشت سر هم است . که چه نوع مسابقه های باید بین انها بر گزار شود را مدیر مسابقات تعیین میکند.
بازیکنان باید مسابقه حد اقل 2 مسابقه را برنده شوند مثلا مسابقه اول را اگه برنده شدند و مسابقه بعد را باختند باید مسابقه 3 را برنده شوند تا سرانجام پیروز گردند.
گاهی هم مسابقه اول و دوم را هر دو میبرند و باید مسابقه اخر را به نفع خود به پایان برسانند.

Backstage brawls
این مسابقه بین دو نفر است و ازاد هستند از وسایل استفاده کنند . این مسابقه در رینگ برگزار نمیشوند بلکه در داخل استادیوم حتی در پارکینگ و یا اتاقهای ان انجام میگیرد.

Battle royal match
این مسابقه بین 4 نفر یا پنج نفر یا 6 نفر یا گاهی اوقات بیشتر برگزار میشود .
در این مسابقه مانند مسابقه 4 نفره است با این تفاوت که هرکس بازنده شد باید از رینگ بیرون رود و بقیه ادامه دهند تا یکی باقی بماند.

Battle royal over top rope
این هم مانند مسابقه قبل است اما کسی با شماره برنده نمشود بلکه باید مانند رویال رامبل از بالای طناب بیرون بیاندازند و این هم بین 4 .5 .6 و یا بیشتر برگزار میشود.

Buried alive match
این مسابقه بیشتر مخصوص اندرتیکر است همه وسایل ازاد است و بیرون از رینگ گودالی به شکل قبر درست شده است و یا اینکه از تابوت استفاده میشود و بازیکن باید حریف را درون ان انداخته و درب ان را ببند و یا ان را خاک کند .
وجود دارد که از تابوت استفاده میشود. casket match البته به همچین مسابقه ای هم به اسم

Elimination chamber match
و اما این مسابقه بین 6 مرد برگزار میشود
این مسابقه در یک نوع قفس برکزار میشود .4 نفر انها درون قفس شیشه ای هستند و دو نفر بیرون مسابقه میدهند و بعد از چند دقیقه تک تک درب انها باز میشود وبه جمع انها میپیوندند.
هیچ شریکی وجود ندارد و هر کس باخت از قفس بیرون میرود تا یکی باقی بماند.

First blood match
این مسابقه نباید بازیکنان به طور مستقیم از وسایل استفاده کنند و شمارش 3 هم وجود ندارد فقط هرکس که زود تر از صورتش خون بیاید بازنده مشود.

Hardcore match & street fight match
این مسابقه با تمام وسایل است بازیکنان ازاد هستند که از هر وسیله ای استفاده کنند . شامل :
Single . tornedo tag team . tornedo tag team 6 man . triple threat . fatat 4 away
برگزار میشود.

 
 

 
Hell in a cell match
و اما این مسابقه که در قفس برگزار میشود . بازیکنان میتوانند از قفس بیرون بیایند حتی بالای قفس بروند . بالای این قفس سقف دارد . شمارش داور در همه جا وجود دارد. همه چیز ازاد است و میتوانند از وسایل استفاده کنند و به صورتهای مختلف انجام میشود.
Single. Tornado tag team triple theat .fatal 4 away
و در رینگ ارماگدان بعضی از سالها این مسابقه برگزار میشود که در ان 6 مرد مسابقه میدهند که فقط یک برنده دارد.

Steel Cage match
این مسابقه هم در قفس است اما کسی نمیتواند خارج شود این قفس سر باز است و سقفی وجود ندارد .اگر کسی تنوانست ازقفس بالا رود و به بیرون بیاید برنده میشود . البته این مسابقه با شمارش و تسلیم بازیکن هم صورت میگیرد.
استفاده از وسایل خظا محسوب میشود. و این مسابقات در ان صورت میگیرد.
Single. Tornado tag team triple theat .fatal 4 away

Iron man match
مسابقه ای که در ان تایم مشخص میکنند گاهی اوقات 1 ساعت گاهی 30 دقیقه یا کمتر که در این تایم بازیکنان باید تعداد بیشتری از بازی را برده باشند مثلا 0-1 و2-1 و ... اگر بازی نتیجه نتیجه تساوی داشت برنده ندارد و مساوی میشود. این مسابقه 1 به 1 برگزار میشود و قانون همان مسابقه 1 به 1 را دارد.

Lader match
بازیکنان باید به وسیله نردبان خود را به بالا برسانند و کمربند یا وسیله ای که در بالای رینگ اویزان هست را بردارند بیشتر اوقات کمربند در ان قرار دارد و هر کس توانست ان را بردارد برنده است .این مسابقه خطا و شمارش داور ندارد. مسابقات به صورت :
Single. Tornado tag team. triple theat .fatal 4 away

Triple threat tornado tag team
این همان مسابقه تگ تیم است با این تفاوت که بین سه گروه دو نفره برگزار میشود .سه بازیکن در رینگ و 3 بازیکن بیرون قرار خواهند داشت. مانند مسابقه سه نفره و هر کس به شریک خود تگ یا دست میدهد و خود ش بیرون میرود.

 
Last man standing match
این مسابقه دو نفره است و بازکنان ازاد هستند از وسایل استفاده کنند و شمارش 3 وجود ندارد بلکه بازیکنان انقدر مسابقه میدهند تا یکی از انها نقش زمین شود و داور تا شماره 10 میشمارد اگر بلند نشد یعنی زانوی خود را از زمین بلند نکرد بازنده است.

Submission match
این مسابقه به دو صورت انجام میشود معمولی و تایمی
بازیکنان باید با فنون کششی حریف را تسلیم کنند . در مسابقه تایمی مانند مسابقه ایرون من هرکس تعداد بیشتری را برنده شده بود پیروز از مسابقه بیرون می اید.

Table match
مسابقه میز . در ان گاهی اوقات شمارش داور وجود دارد گاهی هم فقط با شکستن میز به همراه بازیکن حریف برنده میشوند. یعنی بازیکن را روی میز قرار میدهند و ضربه ای به او میزنند که میز خورد شود.
Single. Tornado tag team. triple theat .fatal 4 away. Triple threat tornado tag

Tlc match or table , lader and chair match
این مسابقه با وسایل مخصوص یعنی میز نردبان و صندلی استفاده میشود و معمولا اگر بر سر کمربند باشد مانند مسابقه نردبان در بالا قرار میگیرد ولی این مسابقه شمارش 3 داور هم وجود دارد.
Single. Tornado tag team. triple theat .fatal 4 away
برگزار میگردد.

Lumber jack match
هر بازیکن میتواند همراه با تعدادی از دوستانش در این مسابقه شرکت کند یک نفر در رینگ و دوستانش دربیرون او را همایت میکنند اگر بازیکن حریف بیرون از رینگ جلوی دوستان حریفش افتاد انها میتوانند به او ضربه بزنند. بقیه قوانیین مانند مسابقه دو نفره است

Bra & panties
مسابقه مخصوص زنهای کشتی کچ کار است در این مسابقه زنها فقط باید لباسهای حریف را از تنش جدا کنند و هرکس بیشتر و زودتر اینکار ار کرد طوری که ان را نیمه برهنه کند برنده است

Money in the bank
در مسابقات رستل مانیا این مسابقه را شاهد خواهید بود مانند مسابقه نردبان اما به جای کمربند یک کیف در ان بکار گرفته شده که پول ریادی درکیف قرار دارد هرکس توانست ان را بردارد صاحب کیف خواهد شد.
این مسابقه بین 6 مرد برگزار میگردد.


I Quit match
در این مسابقه همه چیز ازاد است شمارش3 داور و بیرون از رینگ وچود ندارد هر وقت یکی از بازیکنان در میکروفن اعلام شکست کرد مسابقه خاتمه پیدا میکند . این کلمه به این معناست:
من تسلیمم

توضیح بعضی از مسابقات

Normal Match : به معنی مسابقه ی معمولیست. این نوع مبارزه به روشی ساده و معمولی انجام می شود كه در آن تمام قوانین كشتی كج رعایت می شوند. این مبارزه بین 2 نفر انجام می شود و به این صورت است كه هركس باید آنقدر حریف خود را بزند تا او حداقل برای مدت كمی نتواند از جایش تكان بخورد، سپس به سرعت به روش های مخصوص او را بگیرد( یا باید رویش قرار بگیرد یا پاهایش را بالا نگه دارد و ...). در این بین داور تا سه  می شمارد كه به آن Pin می گویند. اگر در طول شمارش حریف تكان خورد مسابقه ادامه پیدا می كند ولی اگر حركتی نكرد بازنده است. و به آن PinFall می گویند.

 

Hardcore : شاید بتوان آن را جان سختی معنی كرد. مسابقه بین 2 تا 6 نفر انجام می شود. در این مبارزات علاوه بر فن ها از وسایل بسیار سنگین هم استفاده می كنند. این مسابقه برای انجام حركت ها و فن های زیبا به هوش زیادی احتیاج دارد. خشونت این مبارزات بسیار بالاست و اغلب با خون و خونریزی همراه است و در میان كشتی كج كاران زن انجام نمی شود. در این نوع مسابقه از وسایلی مانند صندلی تاشو فولادی، پتك، گرز، چوب، سطل بزرگ آهنین، نردبان، كپسول آتش نشانی و ... استفاده می شود. بازیكنان در ابتدای بازی بعضی از این وسایل را همراه خود به داخل رینگ می آورند ولی وسایل بیشتری در زیر رینگ پنهان شده كه از آنها نیز استفاده می كنند. مبارزات خشونت زیادی دارند برای مثال در یكی از مسابقات كه میان مت هاردی و كین انجام شد و زمانش را دقیقا به خاطر نمی آورم ، كین گردن مت را بین صندلی تاشو گذاشت و محكم روی آن پرید. دلیل این هم كه می گویم نیاز به هوش دارد این است که افراد بتوانند در موقعیت مناسب از چند فن و حركت استفاده كنند و به وسیله ی وسایل صحنه های زیبایی را به نمایش بگذارند. در این مسابقه رینگ اوت اجرا نمی شود و حریفان می توانند كارشان را در خارج از رینگ ادامه دهند ولی در نهایت  با بی حال كردن حریف باید Pin بگیرند تا برنده شوند.

 

 

Ladder Match: به معنای نردبان است. در این نوع مسابقه مبلغ بسیار زیاد و قابل توجهی در یك كیف مخصوص قرار دارد و از سقف ورزشگاه آویزان است. در دو طرف رینگ 2 نردبان وجود دارد. هركس باید سعی كند با بی حال كردن حریفش از فرصت استفاده كرده، یكی از نردبان ها را برداشته، به رینگ بیاورد، زیر كیف قرا داده، از نردبان بالا رود و كیف پول را بردارد. این مسابقه بسیار خطرناك است چون نردبان ها سنگینند و ممكن است روی اشخاص بیافتند. یا ممكن است یكی از افراد هنگامی كه دیگری روی نردبان است نردبان را برگرداند و ...

این مسابقه بین 2 تا 6 نفر انجام می شود و افراد در استفاده از وسایل سنگین مجازند

 

 

Last Man Standing: به معنای آخرین مردی كه می ایستد است. در این مسابقه رینگ اوت محور اصلی است و هركس باید سعی كند آنقدر حریف را بزند تا او به حدی بی حال شود كه نتواند تكان بخورد سپس او را از رینگ بیرون بیاندازد. داور تا 10 می شمارد و اگر او به رینگ باز نگشت بازنده است.

 

 

Iron Man: به معنای مرد آهنین است. در این مسابقه امتیاز حساب می شود. افراد باید مسابقه را به روش معمولی ادامه دهند تا بتوانند Pin بگیرند. اما اینبار با پین اول مسابقه تمام نمی شود. هر پینی كه هریك بتوانند بگیرند برایشان یك امتیاز محسوب می شود و در نهایت هر كس امتیاز بیشتری داشت برنده است و مرد آهنی میدان.

 

First Blood: به معنای اولین خون است.  در اصل در مسابقه این معنی را می دهد كه هركس اول بتواند صورت حریفش را خونی كند برنده است. اما به نظر من این مسابقه ناعادلانه است برای مثال اگر در مسابقات نگاه كرده باشید صورت شان مایكلز همیشه اول از همه خونی می شود. اگر 10 نفر در رینگ مسابقه بدهند در آخر تنها صورتی كه خونی می بینید صورت شان مایكلز است. اشاره به این هم بكنم كه او رقیب بسیار سرسخت و قوی می باشد ولی این ممكن است بستگی به نوع پوست هم داشته باشد. در هر حال این مسابقه ی ناعادلانه بین 2 تا 4 نفر انجام می شود و استفاده از وسایل هم مجاز است و رینگ اوت ندارد.

 

 Table: به معنای میز است. در 4 طرف رینگ 4 میز با پایه های تاشو وجود دارد. افراد باید آنقدر حریف را بزنند تا بی حال شود سپس او را روی میز بخوابانند و با انجام یك پرش از گوشه های رینگ روی میز بپرند تا میز خرد شود. البته پایه های تاشو میز به این دلیل است كه اگر خواستند، میز را روی رینگ بیاورند و سپس این كار را انجام دهند. رینگ اوت وجود ندارد و تعداد نفرات 2 تا 4 است.

 

Tag Team: می شود گفت به معنای ایجاد گروه است. همانطور كه از اسمش پیداست مسابقه به صورت تیمی انجام میشود كه اغلب 2 به 2 است ولی گاهی اوقات 2 نفر به 1 نفر هم می شود. در این مسابقات افرادی كه هم گروه هستند شركت می كنند. برای مثال جف و مت هاردی كه برادرند گروه The Hardyz or Hardy Boyz (د هاردیز یا پسران هاردی) راتشكیل می دهند یا شان مایكلز و تریپل ایچ گروه DX-Generation.. و ...

قوانین مسابقه معمولیست. هر شخص كه بتواند یكی از افراد گروه دیگر را پین فال كند، كل گروه برنده می شود. تگ تیم ها به صورت مسابقه ی هارد كر، فرست بلاد و استیل كیج و ... انجام می شود.

 

Steel Cage: به معنای قفس فولادی است. یك مسابقه ی بسیار بسیار خشن كه بی چون و چرا با خون و خون ریزی همراه است. این یك مسابقه ی كاملا متفاوت است كه افراد بین 2 تا 6 نفر هستند و به این صورت اجرا می شود:

اگر افراد 6 نفر باشند: یك قفس بسیار بزرگ كه از زنجیرهای فولادین ساخته شده و حدود 20 تن وزن دارد در اطراف رینگ قرار می گیرد. این قفس یك در دارد كه افراد از آن داخل و خارج می شوند و به غیر از آن راهی به بیرون نیست. در چهار گوشه قفس كه كمی از رینگ فاصله دارد 4 قفس كوچكتر موجود است كه 4 نفر اول داخل آنها می روند و در از خارج قفل می شود. 2 نفر آخر هم در وسط رینگ قرار می گیرند. زنجیرهای قفس آنقدر محكم و خشنند كه اگر 2 بار سر كسی به آنها كوبیده شود خون صورتش را می پوشاند. 2 نفر وسط رینگ با هم مبارزه می كنند و هر كس سعی می كند با پین فال كردن نفر دیگر او را از میدان به در كند. كمی كه از مسابقه می گذرد، در این حین كه دونفر مشغول مبارزه هستند میان اسم های 4 نفری كه در قفسند قرعه كشی می شود و اسم هركس انتخاب شد به رینگ می آید و مشغول مبارزه می شود. این قرعه كشی تقریبا هر 10 دقیقه انجام می شود و همه بیرون می آیند. در نهایت 2 نفر باقی می مانند كه با پین فال كردن یكدیگر به پیروزی خواهند رسید. البته حالت دیگری هم هست که در این حالت سقف قفس باز است و افراد باید از آن بالا رفته و فرار کنند

 

Hell in a Cell: به معنی جهنم در یك سلول است. این مسابقه هم مانند استیل  كیج است با این تفاوت كه قفس روی زمین قرار گرفته و افراد مقدار كمی جا دارند تا پایین رینگ رفته و از زیر رینگ وسایلی را بردارن. فكر می كنم تعداد نفرات تا 6 نفر هم می تواند باشد

 

 Royal Rumble: به معنی غرش شاهانه است. یك مبارزه ی كاملا متفاوت.

تعداد افرادی كه در این مسابقه شركت می كنند 10 یا 20 یا 30 نفر است. 2 نفر اول به رینگ می آیند و مبارزه می كنند. نحوه ی مسابقه به این صورت است كه هركس از رینگ بیرون بیافتد از مسابقه حذف می شود. پس افراد باید سعی كنند یكدیگر را از رینگ بیرون بیاندازند. 2 نفر اول مبارزه می كنند تا پس از چند دقیقه شمارش معكوس انجام شود و نفر بعد به رینگ بیاید. تعداد افراد در داخل رینگ همینطور زیاد می شود و افراد به مرور ضعیف تر می شوند. این كار آنقدر ادامه پیدا می كند تا یكی از 2 نفر آخر نیز یكدیگر را از رینگ بیرون بیاندازند.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر