تبلیغات
کشتی کج ECW SMAKDAWN RAW - کشتی کج
پنجشنبه 4 تیر 1388

کشتی کج

   نوشته شده توسط: محسن حسینی    

کشتی کج، ورزشی است که از ادغام بوکس و کشتی به وجود آمده و افراد برخلاف ورزشهای دیگر که تنها باید با چند عضله از بدنشان سروکار داشته باشند باید مهارتهای دیگری از جمله کار کردن صحیح و به سرعت با پا و دست و تفکر و انتخاب ضربات و پرشها و بدلها را کسب کنند. اما با کمی تفکر میتوان پیبرد که همهی ضرباتی که در کشتی کج زده میشود مخلوطی از ضربههای قدرتی است اما انجام بعضی از آنها با همکاری فرد دیگر میسر است. البته علت آن هم دو برابر کردن شوق و هیجان این رشته است. در سال 2002 فدراسیون کشتی کج نام خود را از WWF به WWE تغییر داد. شاخههای WWE را میتوان به چهار دستهی بزرگ یعنی Smack Down, Raw, Ecw, WCW تقسیم کرد. اما حالا میپردازیم به سوپر استارهای این چهار شاخه که البته در زمان WWE رشتهی WCW از رشتهها جدا شد و از بین رفت.
اما آخرین رشته که در زمان WWF حرف اول را در میان رقبا میزد یعنی WCW دارای سوپراستارهای بسیار قدرتمند مانند Bert Hart چند تن از معروفترین و قدرتمندترین سوپراستارها یعنی Hulk Hugan, The Rock, Steve Austin, Brock Lashar و اسطورهی WWF یعنی Big Goldberg که در یک دوره بین سالهای 2002 تا 2004 با شکست دادن رقیبان قدرتمندی همچون Brock Lasnar, Under taker و در آخر Triple H کمربند سنگین وزن جهان را نصیب خود کرد. بعد از این توضیحات مختصر میرویم سراغ بازی کشتی کج 2008
قوانین و انواع بازیها (به طور مختصر): Exhibition
1- قانون K.O که در بسیاری از مسابقات از جمله First Blood کاربرد دارد که در این قانون اگر یکی از اعضای حریف آسیب جدی ببیند از آن استفاده میکنند که البته در بسیاری از مسابقات این قانون بیاثر است. لازم به ذکر است که هنگامی که یک مسابقه دارای قوانین برای بازی و برد است یا انجام قوانین مخصوص به برد همانند مسابقهی Last Man Standing زمانی که حریف نقش بر زمین است داور تا 10 میشمارد و پس از تمام شدن شمارش، حریف K.O میشود.
انواع مسابقات البته باز هم به طور مختصر:

نکتهی مهم: مسابقاتی که ذکر شد میتوانند به صورت دو نفری Tag یا سه نفری Triple یا Armageddon باشند.


Raw: شاخهی پرطرفدار دیگر WWE است که دارای سوپراستارهای اصولاً سریع و متفاوت است. از جملهی این سوپراستارها Tripleh قدرتمند و یار دیرینهاش که آن را به عنوان برادر خویش خوانده است یعنی Shawn Michaels و John Cena که آقای دکتر نیز گفته میشود زیرا دارای دکترای اقتصاد است وJeffh Hardy, Bobby Lashley, Randy Orton میباشند. از جمله زمینهای این رشته Back Lash, Raw, Unforgiven را میتوان نام برد. ECW: سومین رشته است و افراد محدودی در این رشته فعال میباشند که البته در حد خود قدرتمند هستند. از جملهی آنها Sabu, Tommy Dreamer, Cm Punk را میتوان نام برد. 2- قانون Give Up: این قانون کاربرد به سزایی در بسیاری از مسابقات دارد، حریف ناحیهای خارجی از طرف مقابل را طوری میگیرد که شروع به زجر کشیدن میکند و زمانی که دیگر طاقت خود را از دست داد با حرکت سه بار یا بیشتر دست یا سر، خود را تسلیم و مسابقه را واگذار میکند. 3- قانون Rope Break: این قانون منع کنندهی بسیاری از کارهاست و بستگی به تماس حریف با کشهای رینگ دارد و زمانی که فرد در حال Give Up یا Pinfall باشد با تماس با کشهای رینگ، داور این قانون را اعلام و حریف موظف است که حریف را رها کند در غیر این صورت داور اعلام قانون DQ و باخت میکند(بعد از شمارش تا 5). 4- قانون DQ: هر کاری مخالف قوانین مسابقه را شامل میشود اعم از زدن داور و یا زدن با سلاح سرد مثل میز یا صندلی چوبی. اما در مسابقاتی که داور، DQ را Off اعلام کند افراد مجاز به هر کاری هستند. 5- Ring Out Count: زمانی که بدن حریف یا هر دو حریف در حدود دو سوم از رینگ خارج باشد داور شروع به شمردن تا 10 میکند که تا اتمام شمارش هرکدام از حریفان یا هر دو اگر بیرون باشند بازنده اعلام میشوند. قوانین دیگری نیز وجود دارند ولی چون در بازی مطرح نیستند نیازی به طرح آن نیست. Buried Alive Match: خالق اینگونه مسابقات Undertaker است که در همهی آنها حضور داشته و آنها را برده است. یک مبارزهی دیدنی و خشن و در عین حال خطرناک. در این مسابقه در محدودهی ابتدایی ورزشگاه یک قبر قرار میدهند که باید حریف را بیرون کشید و وارد قبر کرد. First Blood: از هرچه میتوانید استفاده کنید تا زمانی که اولین قطرهی خون از بدن او خارج شود و داور او را بازنده اعلام کند. Hardcore Match: یکی از خشنترین مسابقات که به دلیل بیرحمی در آن هر چند سال یک بار بین یک یا چند سوپراستار به صورت رو در رو رخ میدهد که در آن از بدترین ضربات میتوان استفاده کرد بدون هیچ محدودیتی تا حریف Pinfall شود. Ironman: به سوپراستار ما 10 یا 15 یا 20 دقیقه زمان داده میشود و هر که در این زمان برد بیشتری را نصیب خود کرد برنده است. قوانین DQ اصولاً وجود ندارد. Ladder: یک کمربند بالای رینگ با یک زنجیر بسته میشود، پس از زدوخورد پله را زیر کمربند تنظیم کرده و از آن بالا بروید و کمربند را تصاحب کنید. Last Man Standing: قوانین DQ یا Give Up یا Pinfall وجود ندارد. با هرچه خواستید حریفتان را زده و آن را تا شمارش 10 بیهوش کنید. Normal Submission: با قانون Give Up میتوان در زمان معینی حریف را شکست داد. TLC: همانند Hardcore است و نیازی به توضیح ندارد که البته همراه با یک پلهی آهنی هم هست. Steel Cage: در یک رینگ محاصره، در قفس خواهید بود. سه روش برای برد وجود دارد. 1- میتوان با فعال کردن گزینهی Pin And Give UP حریف را برد. 2- با فعال کردن گزینهی Escape From Coge Door و با کوبیدن حریفتان به زمین کنار در قفس، در را باز و از قفس خارج میشوید. 3- با یک Finisher قوی، حریف را خوابانده و از قفس بالا بروید اما از روش Pinfall هم میتوان استفاده کرد اما در واقعیت تمام روشها در یک زمان وجود دارند. Parking Lot Brawl: به ندرت این مسابقات انجام میشود. مسابقه در پارکینگ اتومبیلهاست. حریف را به ماشینها کوبیده تا حرکات زیبایی ببینید و آن را با Pinfall ببرید. ECW Extreme Rules: یکی از مسابقات مخصوص ECW است. از زیر رینگ هرچه میخواهید بردارید و با آن به حریفتان ضربه بزنید و آن را با Pinfall ببرید. Elimination Match: یک مسابقهی معمولی با این تفاوت که اگر بازی به صورت Tag یا به بالا باشد با بردن یک سوپراستار یارهای آن سوپراستار در رینگ مانده و باید آنها را هم ببرید. Hand Leap: که تعداد سوپراستارهای رو در رو عبارتند از 1 به 2 و 2 به 3. Royal Rumble: بین 10 یا 20 یا 30 سوپراستار صورت میگیرد و هدف بیرون کردن حریفان از رینگ است و نفر آخر در رینگ برنده است. Smack Down: بیشتر افراد قوی که تمایل به زد و خورد با بهترینها را دارند وارد این رشته میشوند و مشخصههای آن نوشته ی آبی و رینگهای دارای کشهای آبی یا اغلب سفید است که از جملهی این رینگها زمینهای Armageddon و خود زمین Smack Down است. این شاخه دارای سوپر استارهای قدرتمند قدیمی و بزرگی همانند Kane (یک سال است که از Raw وارد Smack Down شده است) Rey Mysterio که با وجود قد و قامت کوچکش از پس بسیاری از افراد برمیآید و Ric Flayer, Batista, Edge را میتوان نام برد. اما فکر نکنید که کسی از قلم افتاده است، بله یکی از بزرگترین قهرمانان چهار شاخهی WWE که از زمان جوانی وارد این رشته شده و طرفداران زیادی دارد Undertaker با قدی حدود 210 سانتیمتر که هنوز بیهمتاست میباشد. گفتنی است که Undertaker برادر ناتنی Kane است. Hell In Cell: در آن قانون DQ وجود ندارد. در اطراف رینگ، قفسی فلزی وجود دارد، میتوانید از قفس بیرون بالای آن رفته و حریفان را به پایین پرتاب کنید و آن را Pinfall کنید. Table: هرطور که میشود حریف را بزنید و در آخر با شکستن یک میز چوبی روی او (انداختنش روی میز یا زدن Finisher روی میز) کارش را بسازید. Money In The Bank: یکی از مسابقات پرطرفدار میباشد. یک کیف همانند Ladder در بالا آویزان میشود و در آن 6 سوپراستار حضور دارند. افراد تمام سعی خود را میکنند تا کیف را تصاحب کنند و هیچ رحمی هم در آن وجود ندارد.


foot pain evaluation
سه شنبه 6 تیر 1396 01:44 ق.ظ
I leave a response when I appreciate a post on a site or
if I have something to add to the discussion. Usually
it's triggered by the sincerness displayed in the post I read.
And after this post کشتی کج ECW SMAKDAWN RAW - کشتی کج.
I was actually excited enough to drop a thought ;-)
I actually do have some questions for you if you usually do not mind.
Could it be only me or does it look like like some of the responses look as
if they are left by brain dead people? :-P And,
if you are posting on other social sites, I'd like to
keep up with anything new you have to post.
Could you list the complete urls of all your social pages like your Facebook page,
twitter feed, or linkedin profile?
http://pellaeapple.hatenablog.com/entry/2015/06/27/181421
دوشنبه 1 خرداد 1396 07:50 ب.ظ
Thank you for some other informative web site. Where else may I get that kind of info written in such a perfect approach?
I've a mission that I am just now operating on, and I've been on the glance out for such info.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر